Skip to main content

Šis varbūt liekas pašsaprotami, taču arī laikam pēc dzemdībām un potenciā- lajām grūtībām ir iepriekš jāsagatavojas. No brīža, kad bērniņš ir piedzimis, vairs nav tik daudz laika un mentālās kapacitātes meklēt palīdzību, iepauzēt ikdienu un padomāt, kā tālāk – kur meklēt praktisko un emocionālo atbalstu, uzticamu informāciju par zīdīšanu, kā organizēt ikdienu, ēdiena pieejamību vai gatavošanu un tamlīdzīgi.

Zemāk ir sniegtas dažas idejas, ar ko pārrunāt savu pieredzi, bet galvenais ir saprast, ka palīdzības pieņemšana vai lūgšana nav vājuma pazīme. Dažādos laikos un kultūrās, arī senlatviešu kultūrā, pirmajās nedēļās pēc dzemdībām mammai ikdienas pienākumu bija krietni mazāk un viņa varēja koncentrēties vienīgi uz jaundzimušo un savu spēku atgūšanu.

  • Vecmātes, kas pieņēmušas dzemdības. Pāris stundas vai dienas pēc dzemdībām iespēju robežās ir noderīgi pārrunāt dzemdībās piedzīvoto ar cilvēku, kas tās pieņēma. Vajadzētu izrunāt, vai kaut kas joprojām sa- trauc – tam visam labākais laiks ir neilgi pēc dzemdībām. Iespējams, par šo to aprūpes personālam un pašiem vecākiem viedokļi atšķirsies.
  • Mājinieki un ģimenes locekļi. Ideālā gadījumā, ja starp tiem būtu kāds, kas ir gatavs uzklausīt un atbalstīt jebkurā laikā. Ja mamma pati zina, kas viņai nepieciešams, lai justos labāk, arī apkārtējiem būs vieglāk sniegt atbalstu. Ģimene var vai nu uzklausīt, vai piedāvāt konkrētu pa- līdzību: pieskatīt mazuli, dodot laiku mammai pagulēt vai pabūt vienai, sagādāt kādu siltu maltīti vai sātīgu uzkodu vai palīdzēt ar vecāko bērnu pieskatīšanu. Vēl ieteikums līdzcilvēkiem iesākumā būtu samazināt ap- ciemojumu laiku līdz minimumam, ja vien pati mamma nevēlas citādi.
  • Citi jaunie vecāki. Loģiski, ka ar bērniem līdzīgā vecumā būs arī līdzīgas aktuālās problēmas un intereses. Šos vecākus var atrast vai nu draugu un radu vidū, vai tiešsaistē. Latvijā populāras vietnes, kur publicē dažādus rakstus un diskutē forumos, kā arī sazinās privātās mēnešgrupiņās (vienā mēnesī dzimušo bērnu vecākiem), ir calis.lv, mammamuntetiem.lv un maminuklubs.lv.